Home page > Vojenská hudba Olomouc

Vojenská hudba Olomouc

 

VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC

 

Historie Vojenské hudby v Olomouci se datuje již od doby Rakousko-Uherska. Po první světové válce Ministerstvo obrany tehdejšího Československa rozhodlo o vzniku 43 posádkových hudeb. Po řadě reorganizací začal orchestr psát svou novodobou historii jako hudba 4. pěšího pluku. To bylo v roce 1945.

V současné době je Vojenská hudba Olomouc profesionálním dechovým orchestrem v počtu 46 hudebníků a dvou dirigentů. Všichni členové orchestru jsou absolventy vojenské konzervatoře nebo státních konzervatoří, popř. absolventi JAMU a AMU.

Těžiště práce hudby spočívá především v plnění úkolů, které vyplývají z potřeb armády ČR a v neposlední řadě v koncertní činnosti pro širokou veřejnost i výchovné práci pro mládež v teritoriu celé Moravy. Bez povšimnutí nelze ponechat spolupráci s Českým rozhlasem, Moravskou Filharmonií Olomouc a účinkování v zahraničí.

Mimo klasický repertoár pro dechový orchestr obohacuje svá vystoupení i o instrumentace melodií z filmů, muzikálů a skladeb populárních skupin. Ve své koncertní činnosti hojně využívá tvorby moravských autorů (Miloš Machek, Mojmír Zedník, František Maňas, Jiří Volf). V současnosti je velitelem a přitom hlavním dirigentem hudby major Gustav Foret a jeho zástupcem kapitán Richard Czuczor.

Nahoru