Úvodní stránka > Vojenská hudba Olomouc

Vojenská hudba Olomouc

VOJENSKÁ HUDBA OLOMOUC

 

Historie Vojenské hudby v Olomouci se datuje již od doby Rakousko-Uherska. Po První světové válce Ministerstvo obrany tehdejšího Československa rozhodlo o vzniku 43 posádkových hudeb. Po řadě reorganizací začal orchestr psát svou novodobou historii jako hudba 4. pěšího pluku. To bylo v roce 1945.

 

V současné době je Vojenská hudba Olomouc profesionálním dechovým orchestrem v počtu 49 hudebníků a dvou dirigentů. Většina členů orchestru jsou absolventy vojenské konzervatoře nebo státních konzervatoří, popř. absolventi JAMU a AMU, což se odráží v umělecké kvalitě orchestru a náročnosti hraných skladeb.

 

Mimo klasický repertoár pro dechový orchestr, obohacuje svá vystoupení i o instrumentace melodií z filmů a muzikálů a skladeb populárních skupin /Queen, Beatles/. Ve své koncertní činnosti hojně využívá tvorby moravských autorů /Miloš Machek, Mojmír Zedník, František Maňas, Jiří Volf/.

 

Těžiště práce hudby spočívá především v plnění úkolů, které vyplývají z potřeb armády ČR a v neposlední řadě v koncertní činnosti pro širokou veřejnost i výchovné práci pro mládež v teritoriu severní Moravy. Bez povšimnutí nelze ponechat spolupráci s Českým rozhlasem, Moravskou Filharmonií Olomouc a účinkování v zahraničí /Dánsko, Polsko, Rakousko, Německo a Itálie/.

 

Za dirigentským pultem se v minulosti vystřídali kapelníci zvučných jmen- např. Dr. Robert Šálek, Karol Mikuláštík, Adolf Hamerský, Karel Pitra, Jindřich Zbožínek, Otto Vymětal a Vladimír Peter. V současnosti je velitelem a přitom hlavním dirigentem hudby major Gustav Foret a jeho zástupcem kapitán Richard Czuczor.

Nahoru